Daftar Masuk
ID Pengguna
(Pastikan sama dengan ID Pengguna Sistem SPA9)
Kata Laluan
(Pastikan sama dengan Kata Laluan Sistem SPA9)
Kod Keselamatan
Perhatian:
  1. MyResume perlu diisi bagi temu duga jawatan GRED 19 dan ke atas sahaja.
  2. Untuk daftar masuk, sila gunakan maklumat daftar masuk Sistem SPA9.
  3. Pemohon perlu mendaftar akaun baru di Sistem SPA9.
  4. Sekiranya anda lupa kata laluan, sila gunakan Sistem SPA9 untuk set semula kata laluan.
  5. Sebarang kemusykilan berhubung masalah teknikal dengan MyResume, sila email kepada myresume@spa.gov.my.
  6. Sebarang kemusykilan berhubung temu duga, sila hubungi pegawai yang berkenaan pada surat panggilan temu duga.